7009.11 Užrašų knygelė „Pasaulio sutvėrimas – Vasara“